BLOG

28 August 2020

PayCore İnovasyon - Kaan Karagöz Röportajı

“PayCore İnovasyon” yapılanmasını duyduğunuzda ve yarışmayı gördüğünüzde şirketimizin böyle bir etkinlik hazırlamasıyla ve böyle bir yapı kurmasıyla ilgili neler düşündünüz?

Yaşamış olduğumuz yüzyılda, teknoloji ve yenilik hayatın her alanında etkin olmaktadır. Her geçen gün hayatımıza giren yenilikler yaşamımızı kolaylaştırmaktadır.

İnovasyon (yenilikçilik-yenilik), her ne kadar bir süreç ve de bir sonuç kavramını ifade etse de daha çok günümüzde var olan bir ürün veya hizmeti ele alıp ürüne yeni, etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır.

İnovasyon ve teknoloji arasındaki ilişki toplumların kalkınmasında, yaşam kalitesinin artmasında ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir unsurdur. Yani hayatımızın her alanında inovasyon, olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

İnovasyonun, günümüzde çok etkin kullandığımız ödeme sistemleri ve yazılım dünyasının içinde de var olması kaçınılmazdır. Kredi kartı fikrinin ilk defa ortaya çıkmasından, günümüzde kullanılan ödeme sistemleri çeşitliliği ve yeniliklerin her biri inovatif bir düşüncenin ürünüdür.

Şirketimizde inovasyon ile ilgili yapılan bu etkinliklerin ve kurulan yapının, ortaya çıkabilecek yeni fikirlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacağını ve uygulanabilir fikirlerin bizlere getireceği kolaylıklar açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum.

Birçok şirkette, bunu sağlamak için AR-GE yapan birimler yenilikler için çalışmaktadır. Yeniliklerin oluşması için bu birimler öncelikli kaynak olmakla birlikte şirketler bir bütündür ve şirketin her bir çalışanı yenilikçi fikirler üretebilir. Ancak birçok kişi, kafasında tasarladığı yeni bir fikri paylaşmak ile ilgili cesaret ve motivasyonu kendinde göremeyebilir. İlgili fikri “değer görmez”, “saçma”, “nasıl olsa böyle bir şey mümkün olmaz” gibi çekinceler ile ortaya koymaktan kaçınır. “PayCore İnovasyon Yarışması” sayesinde şirket içindeki her çalışanın fikrini özgürce dile getirildiği ve değerlendirmeye alındığı bir platform kurulmuş oldu.

 

Yarışmaya katılmaktaki en büyük motivasyonunuzu paylaşabilir misiniz?

Her insanın herhangi bir konuda bir fikri olabilir. Ancak insanlar çoğu zaman fikrini ortaya koymaktan çekinirler. Belki de bu fikir hem kişinin kendi hayatını hem çevresini belki de Dünya’yı değiştirebilecek bir değer taşımaktadır. Fakat kişi bunun farkında olmayabilir. Çoğu zaman hepimiz aklımıza bir fikir geldiğinde bunun değer görmeyeceği fikriyle çekinceye düşerek bunu dile getirmekten vazgeçeriz.

Sizlere meslek hayatımda yaşadığım küçük bir anıyı anlatmak isterim. Geçmişte çalıştığım bir bankada, yöneticisi olmadığım ancak içinde bulunduğum bir ekipte yaşanan ve bilgi eksikliği kaynaklı hatalar nedeniyle verimin düştüğü bir durumu tespit ettim. Hatanın kaynağını buldum ve çözümü için bir eğitim dokümanı hazırladım. Bunu da bir sunum olarak ekip ile paylaşmayı düşündüm. Böylelikle yapılan hatalar için bir farkındalık oluşturacak ve ekibin bilgilendirilmesini sağlayacaktım. Bunun için ekstra çalışma ve mesai harcadım ve çalışmayı tamamladım. Çalışma tamamlandığında fikrimi yöneticim ile paylaştım. Kendisi bunun için çok memnun oldu ve hemen ekibe ilgili sunumun yapılmasını istedi. Yapmış olduğum sunum ile doğru bilinen birçok hatanın düzelmesine ve ekipteki verimin artmasına katkıda bulundum. Bu benim için “fikrimin değer görmesi” ve şirkete fayda sağlayan inovatif bir düşünce olarak aklımda kaldı.

Gerekli fırsatın verilmesi durumunda her çalışanın yenilikçi bir fikir sunabileceği düşünüyorum ve şirketin düzenlediği yarışmada bu durum benim için bir motivasyon kaynağı oluşturdu. Şirketlerde her çalışanın yenilikçi fikrinin ilgililere ulaştırılmasını sağlayacak bir kanal olmalı.

 

Fikrinizin geliştirilebilir ve uygulanabilir olup olmadığını yeni kuracağımız PayCore İnovasyon Beyin Takımlarında tartışacak ve projelendirmesi için bir ekip oluşturacağız. Kariyerinizde böyle bir fırsat yakalamış olmak size neler hissettiriyor?

Açıkçası, sadece benim değil tüm şirket çalışanlarının inovasyona katkı sağlayıcı her fikrinin değerlendirilmeye değer olduğunu düşünüyorum. Bana göre yararlı olduğu düşünülen her fikir tartışılmalı ve projelendirmeye değer olanlar üzerinde vakit harcanmalıdır.

 

Bundan sonraki süreçlerde PayCore İnovasyonun şirket kültürümüze ne gibi katkıları olabileceğini düşünüyorsunuz?  

Bunun iki açıdan katkısı olduğunu düşünüyorum;

Birincisi, şirketin bir bütün olduğunu, her bir çalışanın şirketin bir parçası olduğu ve fikrinin çalışan herkes tarafından benimsenmesi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu sayede, her bir çalışan, fikrinin kabul görmese de en azından değerlendirmeye tabi tutulacağını ve herkes tarafından duyulabileceğini bilerek kendini daha iyi ifade edebilecektir. Şirketimizde çalışan herkes, yenilik sağlayacak her fikrin değerlendirileceği motivasyonuyla çalışacak ve uzun vadede şirket kültürüne katkı sağlayacaktır.

İkincisi ise, PayCore’da kabul gören ve uygulamaya konan inovatif fikirler sayesinde şirketimizin “yenilikçi” algısı artacaktır. Şöyle ki; şirketimiz bünyesinde sektörde daha önce kullanılmayan ve fayda sağlayan inovatif bir fikir bulunduğunda, sektöre öncülük ederek yenilikçilik algımız güçlenecektir. SoftPOS gibi cebimizdeki telefonların POS’a dönüştüğü yenilikçi ürünler şirketin piyasada öncü olmasını sağlamaktadır.

PREVIOUS NEXT

Social

Newsletter

Please subscribe to our newsletter to stay up-to-date on latest industry news and learn more about PayCore solutions.


Join our Newsletter