ÇÖZÜMLER > Dijital Kartlı Ödeme Çözümleri > Dispute and Chargeback

 

 

 

 

Dispute and Chargeback

Hak Talebi ve Ters İbraz Yönetimi, tartışmalı işlemlere dair yönetim fonksiyonlarının etkili bir şekilde işlemesini sağlar. Kapsamlı bir otomatik chargeback (ters ibraz) yönetim çözümü, iş akışına ve kurala dayalı bir yapı kullanır. Bu çözüm, zamanında ve özel bir şekilde ele alınması gereken soruşturma ve şikayetlere dair gerekli olan cevaplar için sofistike ve organize bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

Maliyet tasarrufu sağlayan operasyonel verimliliğe yönelik olarak gelişmiş çözüm üreten otomatik işlevsellik, güdümlü iş akışlarının chargeback belgelerinin otomatik oluşturulmasından entegre payment association rule processinge kadar geniş bir alanı kapsar.  Sistem, her tartışmalı işlemin tüm geçmişini otomatik olarak koruyarak tartışmalı işlemleri takip eder ve kaydeder. Böyle bir yaklaşım, ödeme ilişkilendirme düzenlemelerine daha kolay uyum sağlamanın yanı sıra, hem azaltılmış maliyetler hem de artan etkinlik açısından verimli chargeback operasyonlarının sağlanmasına yardımcı olur.

Kilit Kazanımlar

1
Maliyet tasarrufu sağlayan operasyonel verimlilik
2
Ters İbraz belgelerinin otomatik oluşturulması
3
Her bir tartışmalı işlemin tüm geçmişini otomatik olarak korur
4
Etkin ters ibraz işlemleri
5
Payment association düzenlemelerine daha kolay uyum
 

Kilit Özellikler

• Otomatik ve manuel işleme
• Issuer and acquirer işlem
• On-Us Uyuşmazlık Yönetimi
• Elektronik belge yönetimi
• Uyuşmazlık kayıtlarının kolay takibi
• Uyuşmazlık raporlarının ve uyarı ekranlarının takibi
• Birinci ve ikinci presentments
• Alım talebi ve tamamlama
• Ücret toplama / fon ödemeleri
• Tahkim Öncesi / Tahkim Süreci
• Dolandırıcılık, SAFE, Stoplist Raporlama Yönetimi
 

Social

Newsletter

Please subscribe to our newsletter to stay up-to-date on latest industry news and learn more about PayCore solutions.


Join our Newsletter