ÇÖZÜMLER > Dijital Kartlı Ödeme Çözümleri > Stok Yönetimi

 

 

 

 

Stok Yönetimi

Stok Yönetim Aracı; plastik kartlarının ve POS terminallerinin stok takibini yapmak üzere bankalar, kişiselleştirme merkezleri ve POS servis sağlayıcıları tarafından kullanılan web tabanlı bir çözümdür.

Güncellenmiş çevrimiçi stok verilerini tutar ve yeni ham kartlar, POS cihazları sipariş edip etmemeye karar vermeniz için tüm bilgileri size sunar.

PayCore Stok Yönetimi Çözümü, herhangi bir kart yönetim sistemine entegre edilebilen web tabanlı bir altyapı sunar.

Kilit Kazanımlar

1
Kurumlar kartlarını ve POS cihazlarını tek bir merkezi noktadan takip edebilirler. 
2
Kişiselleştirme ofisleri, anlık ofisler, banka şubeleri ve saha hizmeti şirketleri gibi farklı kurumlar sisteme entegre edilebilir. 
3
Entegre şirketler tek bir platform üzerinden iletişim kurabilir.
4
Kullanıcılar mevcut duruma göre yeni stokların ne zaman sipariş edileceğini tahmin edebilirler.
5
Uyarı mekanizması, stoğun kritik bir seviyenin altına inmesi durumunda kullanıcıyı uyarır.
 

Kilit Özellikler

• Çözüm web tabanlıdır.
• Kartlar tip, logo, marka bazında takip edilir.
• POS cihazları yazılım, model, versiyona göre takip edilir.
• Ek ayırt edici izleme kriterleri sisteme tanıtılabilir.
• Her kurumun belirli özelliklere sahip kendi uygulaması vardır.
• Sistem, kullanıcı hiyerarşisini kurmak için bir üretici-kontrol yapısı ile çalışabilir.
• Ürün tanımları veya ilgili kriterler tekil olarak veya toplu olarak yüklenebilir.
 

Social

Newsletter

Please subscribe to our newsletter to stay up-to-date on latest industry news and learn more about PayCore solutions.


Join our Newsletter